Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, J. Kulhánek, P. Jalový, O. Machačka, A. Novák

 

  1. Inspekce krajské hygienické stanice v kiosku Na Hřišti

– pouze pár připomínek

– instalace nového dvojdřezu

– instalace myčky na nádobí

– instalace nového umyvadla

 

  1. Spolkový rejstřík u krajského soudu

– u Krajského soudu v Hradci Králové byl zapsán do spolkového rejstříku SK Miletín z.s. dále byl zapsán předseda, kontrolní komise a členové výboru

 

  1. Dotace MŠMT

– dne 3.7.2018 přišla zpráva, že vše bylo řádně odevzdáno

– kontrolou zjištěno, že dotace byla schválena a bylo nám přiděleno 43.500,- Kč

  1. Oslavy 100. let výročí vzniku republiky

– k oslavám se bude konat slavnostní galavečer na kterém budou oceněni 3 členové SK Miletín

 

  1. Sbírka na bustu T. M. Masaryka

– SK přispěje na bustu T.G.M., do příští schůze se výbor rozhodne kolik

 

  1. WC ženy v kiosku Na Hřišti

– základová deska je již hotová

– datum další brigády bude určen na zářijové schůzi

 

  1. Německo 24 – 26. srpna 2O18

– mažoretky nepojedou

– jmenný seznam stolních tenistů a staré gardy do 8.8.

– dárky modlitbička, vlaječky, letecká mapa, …

 

  1. Ples SK

– hudba je objednána na pátek, zda bude volná v sobotu budeme informováni na konci září

 

  1. Účet SK

– vedoucí jednotlivých oddílů si musí zřídit přístup na jednotlivé podúčty za pomoci předsedy SK.

– na tyto podúčtu budou zasílány veškeré dotace a peníze od SK