Konané dne 22. března 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B, Bican, J. Kulhánek

1. Stránky SK Miletín

– zřídit přístup pro mažoretky na stránky SK Miletín – Paulus

 

2. Budova kiosku Na hřišti

– kiosek Na hřišti získal č.p. 378. Nyní má adresu, Jiřího z Poděbrad 378, 507 71 Miletín

– u kiosku nutné provést podbetonování jižní a západní stěny budovy, aby dále nedocházelo k praskání zdí

– plánována přestavba pánských WC

– plánována přístavba nového dámského WC

– na jižní straně přistavění kůlny s posuvnými vraty. Kůlna bude sloužit k uskladnění dřeva a nářadí

 

3. Ples SK

– celkové výdaje na ples byly 11.815,- Kč

– celkové příjmy za ples byly 32.120,- Kč (bar 10.410,- Kč, vstupné a tombola 21.710,- Kč)

– čistý výdělek z plesu je 20.305,- Kč

– výdělek rozdělen    – 10.305,- Kč pro SK

– 4.000,- Kč pro stolní tenis

– 2.500,- Kč pro mažoretky

– 2.500,- Kč pro Prasklej řetěz

– 1.000,- Kč pro tenis

– příští ples se bude konat 17.2.2018 od 20.00 hod

– do příští schůze VV SK se pokusit zajistit hudbu (max. cena za produkci 9.000,- Kč)

 

4. Pojištění kiosku Na hřišti

– nabídka od Kooperativy na pojištění budovy kiosku Na hřišti na částku 2.500.000,- Kč v případě požáru, 500.000,- Kč v případě vytopení, 500.000,- Kč v případě přírodních živlů a 10.000,- Kč na rozbití oken

– cena roční platby ve výši 2.300,- Kč.

 

 

5. Jarní brigáda

– 8.4.2017 od 8.00 hod. proběhne na pozemcích SK jarní brigáda

– úklid okolí sokolovny, úklid listí, větví, hrabání trávy, natírání a další

– s sebou přinést lopaty, hrábě, košťata

 

6. Prodání žebřin

– p. Vaniš žádá od odkup žebřin

-odsouhlasen prodej za 1.000,- Kč

 

7. Vývěska

– vybudování vývěsní cedule u vstupu do areálu SK

– pro vyvěšení nějakých informací vztahujících se k oddílům SK požádat o klíče p. Noska nebo p. Kulhánka

 

8. Dotace na Město Miletín

– dotace na město Miletín bude odevzdána souhrnně za veškeré oddíly SK

– do současné doby odevzdal předsedovi SK svoji žádost oddíl badmintonu, fotbalu, Prasklej řetěz, stolní tenis mládež a mažoretky

– tenis a stolní tenis dospělý mají nejzazší termín odevzdání žádosti do 28.3.2017

 

9. Jarní a letní využití sokolovny

– Do příští schůze rozmyslet jak jednotlivé oddíly budou využívat sokolovnu na jaře a v létě 2017

– Na příští schůzi VV bude upraveno využití sokolovny

 

10. Účet SK

– na účtu SK je k dnešnímu dni 23.634,- Kč

– nutné provést kontrolu a popřípadě rozdělení na oddíly (co náleží SK, popřípadě zda nějaký oddíl tam ještě nemá peníze)

 

11. Prodej vytěženého dřeva

– bylo provedeno pokácení poškozených, popraskaných a ztrouchnivělých dřevin v areálu SK

– kulatina, která lze prodat v celku, bude takto prodána. Její cena ještě není určena

– drobné palivové dřevo bude prodáno v celkové hodnotě 11.000,- Kč

 

12. Příští schůze VV SK

– příští schůze VV Sk se bude konat 5. dubna 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně