Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, J. Kulhánek, P. Jalový, O. Machačka

Omluveni: B. Bican

1. Defibrilátor

Vybráno ve sbírce na defibrilátor 25.987,- Kč

Vybrán defibrilátor AED Lifepak CR v ceně cca 35.000,- Kč

Za objednání a nákup zodpovídá Nosek

 

2. Sportovní potřeby pro fotbalový oddíl

Topinka předal SK dar se sportovním oblečením pro fotbalový oddíl

 

3. Brigáda

Pokud bude slušné počasí tak 20.11 od 9.00 se bude konat brigáda SK. Úklid okolí sportovního areálu. Nářadí (hrábě, lopata, koště, kolečko) s sebou. Za brigádu zodpovídají předsedové oddílů.

4. Covid-19

Zatím se sportovišť nic netýká, kromě zvýšených hygienických opatření. Pravidla pro sokolovnu Miletín jsou zpracována a vyvěšena. Za jejich plnění je zodpovědný trenér, vedoucí tréninku nebo jeden uživatelé objektu, obvykle ten, kdo má klíče.

 

5. Ples 14.1.2022

Bar – Stolní tenis, mažoretky

Úklid – Prasklej řetěz

Tombola, prodej tomboly – Fotbal, Nosek

Výzdoba – Nosek

Plakát – Kožíšek

Šatna – Tenis

Vstup – Fotbal

 

Shánět věci do tomboly, odevzdávat do trafiky

 

Tombola 20,- Kč x 4OO Ks

 

Vstupné zachováno jako v roce 2020

Kapela shodná s rokem 2020 BecoBand

 

6. Dotace MŠMT

Dodat do 20.11.2021 aktualizovaný soupis dětí (fotbal, mažoretky) p. Nosek

Vyúčtování za rok 2021 dodat do 15.12.2021 pí. Cermanové (fotbal, mažoretky)

 

7. Dotace na město Miletín

Do příští prosincové schůze dodat žádosti o dotaci jednotlivých oddílů pro rok 2022

Do 20.11.2021 dodat vyúčtování dotací za rok 2021 pí Cermanové

 

8. Kontejner na trávu

Zjištění možnosti nákupu staršího kontejneru na odvoz trávy. – zajistí p. Nosek

 

9. Využití a rezervace sokolovny

Pokud bude chtít nějaký ze členů SK využít ve volném termínu sokolovnu mimo termín určený pro jejich oddíl, může, pokud si zarezervuje termín sokolovny na stránkách SK, zapůjčí si klíč od zástupce oddílu a zapíše se v docházkovém sešitu v sokolovně a po ukončení sportování provede hygienická opatření proti Covid-19

 

10. Grosstebnitz

9. – 11. 09.2022 návštěva v Grosstebitz

 

11. Příští schůze SK

1.12.2021 v 19.15

 

12. Výbor ČSTV

Do okresního výboru ČSTV deleguje SK p. Noska