Přítomni: Nosek, Machačka, Paulus, Jalový, Bican, Novák

 

1) Smlouva o nájmu kiosku na hřišti

 Předseda SK přednesl návrh smlouvy o pronájmu kiosku na hřišti.

Návrh smlouvy odsouhlasen

Pro:7   Proti:0   Zdržel se:0

 

2) Kelímky SK Miletín – SV Grosstebnitz

Po návštěvě přátel z Grosstebnitz byly kelímky omylem odvezeny do Německa. Po dohodě Budou nerozdané kelímky převezeny zpět. Budou dány do prodeje. Odpovídá Machačka

 

3) Plynofikace kiosku na hřišti

V současné době dochází k výkopovým prací pro plynofikaci kiosku. Plynofikace bude dokončena do konce roku 2019. Odpovídá Nosek

 

4) Tenisové kurty

Proběhla schůzka mezi zástupci tenisového oddílu a předsedou SK ohledně stavu tenisových kurtů

 Dohodnut další postup dalšího fungování tenisu.

 

5) Výroční schůze SK Miletín

Výroční volební schůze SK Miletín se bude konat 17. ledna 2019 od 19.00, nebo 24. ledna 2019

 

6) Sázení stromů

Možnost výsadby borovic. Máme přislíbené sazenice borovic. Pokud by se vše podařilo, tak do týdne od doby získání borovic bude potřeba je zasadit na břeh pod hřištěm.. Brigáda pro 10 lidí.

 

7) Rybáři vznesli dotaz na společné vstupné na plesy

Dotaz rybářů na jednotné vstupné na plesy ve výši 150,- Kč

Pro 0    Proti 7     Zdržel se 0

 

8) Pozemek pod kioskem na hřišti

Pozemek pod kioskem je v majetku ČOS . Musí být provedeno nové zaměření  kiosku včetně venkovních prostor a zažádat  o převedení, odkoupení od obce sokolské. Odpovídá Nosek

 

8) Pozemky SK

Stále trvá dohoda z minulých let o bezúplatném převedení pozemků SK Miletín na Město Miletín, ale až po získání Města Miletín ostatních pozemků v areálu SK od obce sokolské.