Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, P. Jalový, O. Machačka, A. Novák, J. Kulhánek

Omluven: B. Bican

1. Nepořádek v sokolovně

– nepořádek po sportovcích ve sprchách, v kuchyňce, na chodbách

– předsedové jednotlivých oddílů okamžitě sjednají nápravu

2. Půjčování vozidla VW Transporter Městského úřadu

–  možnost zapůjčení vozidla po podepsání příkazu k jízdě starostou města

 

3. Ukončení možnosti dotace Město

– do příští (únorové) schůze jednotlivé oddíly mohou žádat o dotaci od města Miletín

– pro SK vypsat jednotlivé věci, ale pro obec nejlépe napsat na celoroční činnost

4. KHK dotace na Miletínský Scorelauf

– Do 9. ledna 2019 nutno podat žádost o dotaci od KHK na Miletínský Scorelauf

5. Ples SK

– bar – Prasklej řetěz

– tombola – příprava – Nosek, Kulhánek, výdej – Kulhánek, …… prodávání losů – mažoretky

– úklid – fotbal

– šatna – tenis

– vstup – stolní tenis

– výzdoba sálu – Nosek, Kulhánek

– plakát – Kožíšek logo 895 let, vstupné 100,- Kč

– uvaděč – Balihar

– natáhnout na ples ženy z pondělního cvičení

– oživení plesu (různé soutěže, každý oddíl připraví jednu soutěž, na příští schůzi rozhodneme jak dál)

6. Prodej sportovního nářadí

–  2 kozy, žebřiny, švédská bedna

– prodat, nabídnout přes bazar

7. Nový člen SK

–  fotbalový oddíl žádá o příjem nového člena Patrik Vencl

Pro : zdržel se : proti

5 : 0 : 0

8. Účty jednotlivých oddílů SK

– do 15. ledna 2019 zaslat M. Cermanové výpis z jednotlivých podúčtů oddílů za rok 2018

9. Grosstebnitz

–  od 30.8 do 1.9. 2019 návštěva z Grosstebnitz

10. Výběr U 14-15

–  buď 2. nebo 27. dubna 2019 mezikrajské fotbalové výběry  

11. Příspěvky SK

–  příspěvky SK pro každý rok musí být zaplaceny do 31.5. daného roku. Pokud takto nebude učiněno, navýší se cena příspěvku o 50%

12. Stolní tenis

–  na příští schůzi vyžádat účast předsedy, popřípadě toho, kdo zodpovídá za oddíl stolního tenisu

13. Biatlon

–  pokud počasí dovolí a napadne sníh, Na příští schůzi vyžádat účast předsedy, popřípadě toho, kdo zodpovídá za oddíl stolního tenisu

14. Poštovní spořiteln –  zrušení účtu u poštovní spořitelny