Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, A. Novák, J. Kulhánek, O. Machačka

Omluven: P. Jalový

 

1. Ples SK

– ples se koná v sobotu 24. února 2018 od 20.00 hod.

– rozvrh zajištění plesu :     Bar – mažoretky

Úklid – Prasklej řetěz

Šatna – tenis

Pokladna, prodej tomboly – fotbal (vstupné 120,- Kč, cca 500 ks lístků do tomboly v ceně 20,- Kč)

Tombola – Nosek

Výzdoba – Nosek

– výroba plakátu – Kožíšek

– nákup tomboly – Machačka

– ceny do tomboly – kdo může a chce, může přispět jakoukoli cenou do tomboly. Ceny se odevzdávají p. Noskovi

 

2. Kiosek Na hřišti

– rozpočet na výměnu stávající podlahy za novou, ve které bude přichystáno podlahové topení pro budoucí zapojení na plynový kotel je 156.900,- Kč

– do budoucna se bude muset dokoupit pro zprovoznění plynového topení : kondenzační kotel, přívod, směšovač popřípadě další věci (poplatky..) odhad nákladů 50.000,- Kč

– dále bude přes zimu v kiosku vybudována nová dámská toaleta a předělány současné toalety

– na toalety je již nakoupen materiál ve výši 65.000,- Kč. Chybí dokoupit: dlažba obklady, okna a zdivo. Odhad nákladů na 30.000,- Kč. Celkem by náklady na opravu a vybudování toalet neměli přesáhnout 100.000,- Kč

– vybudování zadní (jižní) stěny, na kůlnu a dřevník. Pro tuto stěnu bude potřeba nakoupit pouze cca 3 m3 betonu, náklady odhadovány na 10.000,- Kč

Hlasování pro výše uvedené investice : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Brigáda na opravu kiosku Na hřišti

– od soboty 6. ledna 2018, a neděle 7. ledna 2018 bude každý víkendový den probíhat v době od 9.00 hod do 15.00 hod. brigáda

– zapotřebí nejprve odstranit stávající podlahu a přichystat pro vybudování nové. Další práce budou v průběhu upřesňovány.

– dohled a rozdělování prací – Nosek

 

4. Dotace na MŠMT

– byla podána dotace na MŠMT za SK Miletín v celkové výši 219.800,- Kč

 

5. Dotace na KHK

– do 15. ledna 2018 zjistit potřebné informace a tyto dodat p. Noskovi pro zaslání žádosti o dotaci na Miletínský Skorelauf – Paulus, Jalová

 

6. Dotace na Město Miletín

– SK bude žádat jako celek o dotaci na Město Miletín

– jednotlivé oddíly SK musí zaslat své žádosti k dotaci do 15. ledna 2018 p. Noskovi

-žádost může být sepsána volnou formou a zaslána v textovém souboru

 

7. Schůze VV SK

– příští VV SK se bude konat 7. února 2018 od 19.00 hod. ve vinárně Sousedského domu v Miletíně

 

8. Badminton děti

– do současné doby se nepodařilo zajistit trenéra pro badminton dětí. Dále se poptávat

– vyrobit plakát pro hledání trenéra – Paulus