Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový

Omluveni: B. Bican, J. Kulhánek

 

 

  1. Prodej starého vybavení sokolovny

– 2 švédské bedny, 2 kozy, staré sportovní nářadí ze sokolovny, nafotí se a nacení k možnému odprodeji

 

  1. Noví členové SK

– Pro doplnění nových členů je potřeba zapsat do přihlášek i jejich RČ

– Bican předělat přihlášku do SK, zakomponovat RČ

 

  1. Oddíl tenisu

– Na příští schůzi pozvat předsedu tenisového oddílu z důvodu žádosti o opravu a úpravu tenisových kurtů

  1. Zlepšení účasti na brigádách

– Vymyslet jakým způsobem zvýšit účast na brigádách

– Návrh na povinnou účast alespoň na jedné ze dvou oficiálních brigádách a na akcích které jsou pod záštitou SK (ples, dětský den, jarmark …)

– Dospělí na 18 let by za odpracovat min 5 hodin, kdo nebude mít odpracováno zaplatí za neodpracovanou hodinu 100,- Kč

 

  1. Členské příspěvky

– V současné době 250 Kč dospělý a 150 mládež

– Od roku 2019 dospělý 400,- Kč dítě 200,- Kč

Hlasováno pro 4, proti 1, zdržel se 0

 

  1. Dotace od Města Miletín

– Celoroční činnost

– Do konce roku žádosti za jednotlivé oddíly předat předsedovi SK

 

  1. Toaleta v kiosku

– O víkendu se bude dělat střecha, sobota v 8.30 hod.

– Potřeba 4 lidí, nutno zajistit ještě 2

 

  1. Ples SK

– Pátek 22. února 2019 od 20.00 hod.

– Tombola – nosit co nejvíce cen

 

  1. MŠMT 2018

– Dnes bylo přeposláno na podúčet Mažoretek a Stolního tenisu 50%  částky z dotací MŠMT pro rok 2018. Zbytek bude přeposlán na začátku roku 2019.