Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, B. Bican, J. Kulhánek, P. Jalový, L. Marek
Omluveni: O. Machačka
Za oddíly:

1. Pokladna
Hotovost:38 166 ,- Kč
Účet:157 699 ,- Kč

2. Kamna
Do kiosku na hřišti byla zakoupena nový krbová kamna zn. Masterflamme

3. Brigáda SK
Brigáda na úklid okolí sokolovny
25. listopadu od 9.00 hod
Hrábě, koště, kolečko s sebou
Účast všech oddílů včetně mládeže
Plakát – Paulus
Rozdělování prací – Jalový, Bican
Město Miletín zapůjčí multikáru a ostrůvek

4. Billboardy
Reklamní cedule u hřiště
Ponechat – Ites
Odstranit – zbylé

5. Fotbalové utkání
Zkusíme oslovit televizi k možnosti přenosu fotbalového utkání v rámci 900 oslav Miletína

6. Stavba plotu
Odměna pro účastníky výstavby plotu odsouhlasena v hodnotě 2.000,- Kč na osobu
Poukaz – Paulus do 10.11.

7. Noví členové
Stolní tenis
Věra Přibylová
Andrea Kolář
Pro 6: proti 0: zdržel se 0

8. Příští schůze
06.12.2023 v 18.00