Přítomni: M. Nosek, O.  Machačka, Z. Paulus, P. Jalový, J. Kulhánek, B. Bican, A. Novák

Dále přítomen : L. Dubenecký

 

  1. Přihlášení nových členů SK Miletín

– Julie Krátká – oddíl mažoretek

– Eliška Zvoníčková – oddíl mažoretek

Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0

Do příští schůze VV SK bude vyhotoven počet všech členů za účelem jeho aktualizace – M. Nosek

 

  1. Brigáda na výstavku WC v kiosku na hřišti

– V sobotu 6. října 2018 od 8.30 hod. se bude konat brigáda na výstavbu WC v kiosku na hřišti.

– Nutná účast alespoň 6-ti brigádníků

 

  1. Podzimní brigáda SK

– Dne 10. listopadu od 8.30 hod. se bude konat v areálu SK Miletín podzimní brigáda

– Nářadí s sebou (hrábě, koště, …)

  1. Rozvrh využití sokolovny

– Rozvrh využití sokolovny naleznete na našich stránkách v záložce SK Miletín – Využití sokolovny

– http://skmiletin.cz/vyuziti-sokolovny/

 

  1. Účet a podúčty SK Miletín

–  SK Miletín převede na jednotlivé podúčty oddílů jejich nevyčerpané finanční prostředky

– Předběžné částky, které budou upřesněny po kontrole hotovostní pokladny

– Fotbalový oddíl – 69.327,95 Kč

– Mažoretky – 10.415,- Kč

– Stolní tenis – 13.874,- Kč

– Prasklej řetěz – 8.000,- Kč

– Tenis – 0,- Kč

– Badminton – 0,- Kč

 

  1. Soupis drobného majetku SK Miletín

–  Přes zimní období bude proveden soupis drobného majetku SK Miletín a jednotlivých oddílů

 

  1. Ples SK Miletín

–  Žádost, aby členové SK Miletín a i širší veřejnost přispívala dary do tomboly, které může donést M. Noskovi

 

  1. Dotace MŠMT 2018

– Do příští schůze VV SK musí jednotlivé oddíly, které žádali o příspěvek z dotace doložit potřebné faktury

– Rozdělení dotace: Fotbal 20.000,- Kč, mažoretky 8.500,- Kč, stolní tenis 5.000,- Kč

 

9. Dotace MŠMT 2019

–  Do konce listopadu 2018 zaslat M. Noskovi žádosti na dotaci za jednotlivé oddíly

 

10. Oslavy 100. let republiky

– Dne 27. 10. 2018 se bude konat vysazování lipové aleje. Jednotlivé spolky budou moci zasadit svoji lípu.

– V 17.00 hod. dojde k odhalení busty T. G. M.

– Od 20.00 se bude konat na sále sousedského domu společenská zábava

 

11. 90. narozeniny p. Voňky

– Oslava 90. narozenin p. Voňky se bude konat při posledním fotbalovém utkání letošní sezóny dne 3. listopadu 2018