Přítomni: M. Nosek, V. Marek, Z. Paulus, J. Kulhánek, B. Bican, P. Jalový,

Omluveni: O. Machačka

 

1. Akce oddílů SK Miletín

Dát vědět na město ohledně akcí plánovaných pro rok 2023

 

2. Pokladna

Zprovoznění internetového bankovnictví po přechodu Equa bank na Raiffeisen bank. Zastavit se v HK na pobočce – M. Nosek

 

3. Dotace KHK

Zažádáno na KHK o dotaci na energie – 11.600,- Kč

 

4. Nadace Tipsport

Závěrečné vyhodnocení dotace Nadace Tipsport. Do konce roku na účet SK přijde 49.284 Kč. Tato částka bude poté převedena na podúčet fotbalu na údržbu hřiště.

 

5. Můj klub 22

Zažádáno o dotaci na NSA ve výši  172.000 stále v řešení.

 

6. Žádost na Město Miletín

Podána žádost na Město Miletín o 16.000 Kč o spolufinancování na akci výsadba 46 stromků ve Sportovním areálu města Miletín.

 

7. Můj klub 23

Podána žádost na NSA o dotaci Můj klub pro rok 2023. Zaregistrováno v pořádku. Žádost podána na částku cca 210.700,- Kč

 

8. Vyúčtování dotace od města Miletín

Provedeno vyúčtování dotace na Město Miletín pro rok 2022 –  v pořádku

 

9. Dotace na KHK

Prasklej řetěz předá žádost o dotaci na Miletínský Scorelauf p. Noskovi a tento ji zanese do systému

 

10. Turnaj v badmintonu

Uspořádání turnajů v badmintonu. Muži, smíšené dvojce, ženy.

Termíny 21.1.2023, 11.2.2023 a 18.2.2023.

Zjistit termíny přípravných zápasů fotbalu – O. Machačka

 

11. Ples

Termín 4.2.2023

Kapela BecoBand

Bar – Fotbal

Úklid – Stolní tenis, mažoretky

Příprava, prodání a výdej tomboly – PŘ

Výzdoba – Nosek

Plakát – Kožíšek

Šatna – Tenis

Vstup – PŘ

Vstupenky – Nosek

Shánět věci do tomboly, odevzdávat do trafiky nebo p. Noskovi

Tombola 20,- Kč x 400 Ks

Vstupné : Přeprodej v trafice 100,- Kč, na místě 120,- Kč

Oslovit mažoretky o předtančení

 

12. Beseda TDF ve tmě

15.12.2022 beseda Tour de France ve tmě.

Na koná se v domě čp. 5.

 

13. Příští výborová schůze

4.1.2023 od 18.00 hod.