Přítomni: Nosek, Paulus, Bican, Jalový, Novák, Kulhánek

Omluveni: Machačka

Dále přítomni za oddíl stolního tenisu : Fof L. A za oddíl Mladého hasiče Svobodová M.

1) Plyn

Zřízení plynové přípojky do kiosku Na hřišti zaplatí SK (odhad ceny prozatím není)

Zakoupení plynového kotle (cca 30.000,- Kč) pro kiosek se nabídl zaplatit p. Bartoníček, kterému by byla jeho cena odečtena z nájemného

Odsouhlaseno 6:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2) Židle do restaurace na hřišti

Doplnění cca 10 ks židlí.

Prohlédnout možnosti zakoupení židlí z bazarů

3) Brigáda SK

  1. a 28.10.2019 se bude konat brigáda fotbalistů na natažení fasády na skald u hřiště – potřeba cca 8 lidí

Brigáda SK Miletín, zatím není stanoven termín, tento bude upřesněn dle počasí a spadaného listí

4) Dotace MŠMT

Bude odeslána za SK Miletín žádost na MŠMT o dotaci

Všechny oddíly mají možnost do 31.10.2019 zaslat své požadavky předsedovi SK. Požadavky nutné zaslat předsedovi emailem.

Kdo do 31.10 nepošle požadavek, nebude pak již moci žádat o příspěvek z MŠMT.

5) Mažoretky

Na dnešní schůzi SK Miletín byla také přizvaná pí. Medlíková: Tato se však omluvila z důvodu vycestování do Ameriky. Zástupce za sebe na schůzi neposlala.

Nutné zajistit, aby se dostavila na příští schůzi SK.

V současné době SK neví, s kým se má jednat a v jakém stavu mažoretky působí

6) Kalendář na rok 2020

SK z důvodu nízkého prodeje kalendářů pro rok 2019 nemá zájem o tvorbu společného kalendáře pro rok 2020.

5:1:0

7) Noví členové fotbalového oddílu

Martin Jungkind

Vojtěch Smolík

Alexandr Dubenecký

Mikuláš Václav

Tomáš Vaníček

Štěpán Novák

Michal Dobias

Adrian Ftípil

Matyáš Poláček 

8) Rozvrh sokolovny

Pondělí

18.00 – 19.00 – Cvičení ženy

19.00 – 21.00 – Stolní tenis

Úterý

16.30 – 18.00 – Přípravka fotbal

18.00 – 19.30 – Fotbal chlapy

19.30 – 21. 00 – PŘ

Středa

15.00 – 16-30 – Mladí hasiči

16.30 – 18.00

18.00 – 21.00 – Stolní tenis

Čtvrtek

16.30 – 18.00 – Mladí hasiči

18.00 – 19.30 – Fotbal Muži

19.30 – 21.00 – PŘ

Pátek

15.00 – 17.00 – ZBL

17.00 – 21.00 – Stolní tenis

Sobota

09.00 – 12.00 – ZBL

13.00 – 15.00 – Mažoretky?

16.00 – 18.00 – Badminton muži

Neděle

9.00 – 13.00 Stolní tenis

9) Ples SK

Ples se bude konat 28.2.2020

Hudba zůstává stejná jako v letos

Již je možné nosit věci do tomboly – p. Nosek

10) Stromy pro Čechy

Město Miletín bude vysazovat nové stromy. Výsadba stromů proběhne i v areálu SK na  břehu u kempu

Zapsal : Paulus