Konané dne 7. června 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, J. Kulhánek

Omluven: B. Bican

 

1. Příspěvky SK Miletín

– fotbalový oddíl doplatil příspěvky pro SK Miletín

– jediným, kdo do současné doby nemá zaplaceny příspěvky, je stolní tenis muži. Ten doplatí příspěvky do konce července 2017. Do té doby, pokud budou využívat zařízení SK Miletín, tak budou muset platit jako neregistrovaní občané

 

2. Brigáda – omítka budovy skladu

 na budově skladu se bude dělat omítka. Tu nám pomůže udělat p. Hlušička. Potřebuje však k sobě pomocníky. Přesný termín brigády bude upřesněn dle možností p. Hlušičky

 

3. Brigáda – úklid sokolovny

– dne 19. a 20. května 2017 proběhla brigáda na úklid sokolovny

– brigády se účastnilo 5 členek Prasklýho řetězu, 2 členky mažoretek a 2 členky cvičení žen

– všem ženám, které se účastnily, děkujeme

4. Nákup židlí na terasu před kiosek

– nájemci nesouhlasí s 50% spoluúčastí na nákupu nových židlí

– nákup se nebude realizovat,

 

 

5. Dotace od města Miletín

– Městský úřad v Miletíně schválil dotaci pro oddíly SK v této výši

Fotbalový oddíl        příspěvek na rozhodčí                   9.000,- Kč

startovné                                    3.000,- Kč

ošetření trávníku                         10.000,-Kč

oslavy 50 let Grosstoebnitz           15.000,-Kč

Stolní tenis             nákup ohrádek                            3.000,- Kč

nákup míčků na hru                     3.000,- Kč

nákup resů pro muži C                 4.500,- Kč

Badminton              nákup míčků na hru                     2.800,- Kč

Prasklej řetěz          náklady na dopravu AlpineTour      3.000,- Kč

pořádání Miletínského Scorelaufu    6.000,- Kč

startovné                                    2.000,- Kč

Mažoretky              registrace                                   2.000,- Kč

startovné                                   6.000,- Kč

náčiní                                        5.000,- Kč

SK                        kiosek WC ženy                          30.000,-Kč

 

6. Dotace MŠMT

– dotace získaná od MŠMT pro rok 2017 činí 62.000,- Kč

 

7. Pozemky SK nacházející se pod atletickým oválem

– pozemky, nacházející se pod atletickým oválem, budou bezúplatně převedeny na město Miletín s podmínkou, že budou dále využívány výhradně ke sportovní činnosti a pro širokou veřejnost

– důvodem převodu je lepší dostupnost získání dotací pro město

Pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

 

8. Turnaj v nohejbale

– dne 29. července se bude konat turnaj v nohejbale

– začátek akce bude upřesněn

 

9. Dotace od Královéhradeckého kraje

– Prasklej řetěz byl úspěšný v žádosti o dotaci od KHK na pořádání Miletínského scorelaufu.

– na tuto akci dostal 10.000,- Kč s podmínkou min. 60% vstřícnosti