Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, P. Jalový, B. Bican, J. Kulhánek, O. Machačka, L. Marek

Omluveni:

Za oddíly:

1. Pokladna

Hotovost: 64.366,- Kč

Účet: 168.732,- Kč

2. Rozvod vody z nového vrtu na koupališti.

V současné době je napojen vrt na zásobník vody u čističky a zprovozněno odebírání vody pro potřeby hasičů Miletín. Další provedení rozvodu vody do kempu a sportovního areálu  bude řešit zastupitelstvo města Miletín na svém příštím veřejném zasedání.

3. Plot areálu SK k silnici

V současné době ukončeny práce na podezdívce plotu a instalaci sloupků. Práce provádí parta členů SK a přátel SK Miletín brigádně. Nyní budou následovat další práce a to instalace vlastního dřevěného plotu. Předpoklad dohotovení tohoto plotu je do konce měsíce srpen.

4. Dětský den

27.08.2023 v 13.30 hod. rozloučení s prázdninami

Za SK oslovit spolky které nejedou do Německa.

Mažoretky, Stolní tenis, Tenis, Prasklej řetěz,

Oslovit Ederu – Machačka

5. Kniha k 900 let Miletína

SK osloveno k dodání informací ohledně historie  (volejbal, hokej, box, házená, badminton, cyklistika) Nosek

Fotbal – Machačka

Prasklej řetěz již odevzdáno

Tenis – Poláček

Stolní tenis – Šotola

Mažoretky – Medlíková

Odevzdat pí. Hlaváčkové

Termín dodání nejdéle do konce srpna 2023 Nosek.

6. Grosstebnitz 25.8.-27.8.2023.

Zatím přihlášeno 45 lidí.

Program ze strany Německa zajištěn.

Ubytování nově ne v tělocvičně, ale ve velkém stanu.

Návrh nechat vyrobit nákrčníky pro všechny účastníky setkání.

 

7. Příští schůze

13.09.2023 v 19.30