Přítomni: M. Nosek, O. Machačka, P. Jalový, J. Kulhánek, V. Marek

Omluveni: Z. Paulus, B. Bican

Hosté : Fof L – st. tenis

 

1. Byl zaktualizován seznam členů SK Miletín po jendotlivých oddílech.

Všechny oddíly, kromě oddílu tenisu dodaly aktualizováné seznamy. Těsně před schůzí bylo hovořeno s M.Poláčkem a slíbil, že seznam za tenis dodá co nejdříve. Příště bude výbor seznámen s atkuálním počtem členů v jednolivých oddílech. Do příště bude z evidence zrušen tzv. oddíl jiná odvětví. Odpovídá Nosek.


2. Byla vyhlášena dotace od ,, Sportovní agentury“ s názevm ,,Můj klub“.

Tato dotace je vyhlášena na podporu dětí a mládeže od 3 do 23 let. Proto je velice důležité mít opravdu aktuální seznamy členů, kteří jsou řádnnými členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek. Oproti minulým rokům je získání dotace náročnější a spíše zaměřená na oddíly s pravidelnou treninkovou činností a soutěžemi. Bohužel už dotace nepamatuje na ty sporty, které nemají soutěže. SK podá žádost , vedoucí oddílů budou připraveni zaslat potřebné dokumenty a přílohy k samotné dotaci. Dotaci zpracuje a podá Nosek.


3. Stav financí k dnešnímu dni

Pokladna 27 913,- Kč, stav účtu 155 566,- Kč,


4. Z ůčtu SK přeposlat na účty níže uvedených oddílů finační částky 

Fotbalový oddíl – 40.000,- Kč, Prasklej řetěz – 20.000,- Kč, Stolní tenis 20.000,- Kč, Mažoretky 5.000,- Kč, Tenis 0,- Kč.- odpovídá Nosek.


5. Nosek informoval, že dnešního dne bylo dokončeno zateplení části nových sociálek restaurace Na Hřišti.

Práce prováděl Bartoníček M, náklady na materiál 7.693,- Kč, práce 15.000,- Kč. Zbývá 7.307,- Kč určených na zateplení. Za tyto peníze nakoupit materiál na další části zateplení restaurace ještě v letošním roce. Zodpovídá Nosek.


6. Návrh p. Kulhánka na zřízení WhatsApp pro členy výboru z důvodu rychlého spojení mezi členy výboru.

Výbor SK souhlasí a ihned zřízeno pro všechny členy výboru. Bude
využíváno pro komunikaci výboru.


7. Podzimní brigády.

Termín brigády na 17.11. 2020. Termín bude popřípadě aktulizován podle
toho jak ovlivní předpokládaná omezení z důvodu čínské chřipky.


8. Návrh L.Fofa o vybudování stáleho, zpevněného místa umístění kontejneru na posečenou trávu ze hřiště

v severní části sportovního areálu u U Rampy. Další postup bude dán po
jednání na místě. Odpovídá Marek.

9. Město Miletín vydává stolní kalendář na rok 2021.

SK tak jako ostatní spolky , bylo osloveno o dodání fotek. Bohužel se žádný z oddílů neobtěžoval dodat fotky a tak kalendář bude bez sportu.


10. Zaměření budovy restaurace Na Hřišti

Nosek byl na jednání s katastrálním úřadem a je zde nutnost provést nové řádné zaměření budovy restaurace Na Hřišti. Zaměření zajistí Nosek, Jalový zjistí cenu zaměření u svého známého a dá vědět.


11. Covid-19

Očekává se různá omezení z důvodu epidemie Covid -19. Sledovat bude Nosek a zajistí pak potřebná opatření s vedoucími oddílů.

 

12. Stolní tenis

Fof L . z oddílu tenisu seznámil členy výboru s provedeným náborem dětí do oddílu, bohužel s nulovým výsledkem. Oddíl přejde k průběžnému náborování nových členů. V současné době má pouze dva dorostence, děti žádné. Dále seznámil, že oddíl funguje podle pravidel. Příspěvky jsou vybírány, brigády jsou plněny, hrají souteže dospělých, jsou pravidelné tréninky, podílí se na akcích města. Vedení oddílu st. tenisu se dohodlo, že na schůze SK bude docházet L. Fof. Nosek požádal o pozvání na příští schůzi oddílu stolního tenisu. Zařídí Fof.


13. Nohejbalové hřiště

Fof L. Informoval, že je aktivně využíváno hřiště na nohejbal. O hřiště se starají a hřiště je v pořádku. FO uhradil náklady na novu antuku. Možno využívat i pro širokou veřejnost. Navrhuje na jaře instalovat umělé lajny. Výbor souhlasí, lajny uradí SK. Odpovídá Fof.


14. Restaurace Na Hřišti

Výbor si je vědom omezení , které se dotkla i provozu restaurace a proto souhlasí s pozdějším termínem uhrazení nájmu. Nájem za restauraci je nutné uhradit ½ do konce října a ½ do konce roku 2020. Zařídí Nosek.


15. Příští schůze SK

bude rozhodovat o rozvrhu provozu sokolovny podzim 2020, zima 2021. Přítomni členové výboru, kteří jsou zároveň členové oddílu, dodají žádosti o termíny. Již nyní víme, že mažoretky mohou pouze jenom jeden možný termín a to čtvrtky 17.30 hodin až 19.00 hodin. Nosek vyrozumí o podání žádosti – cvičení žen, cvičení děti, Mladý hasič, MMA. Jalový – florbal.