Přišlo jaro, počasí přímo vybízí ke sportu a musí se jednat. Proto skupina expertů a manažerů sportovních svazů vyzývá, aby již od úterý 6. dubna byla otevřena venkovní sportoviště pro děti a mládež do 19 let. Ty by pak mohly v maximálně desetičlenných skupinách začít pod otevřeným nebem s individuální přípravou pod dohledem trenérů a odborníků. Samozřejmě za předpokladu negativních antigenních testů. Situace je neudržitelná, po Covidu-19 hrozí velké riziko další pandemie obezity a psychických poruch. Studie ukazují, že za poslední rok přibraly děti dvě kila, dospělí dokonce šest kilogramů. Klíčovým nástrojem, jak čelit této hrozbě, je také spuštění amatérského sportu. Tedy toho, který je řízený svazy a jejich odborníky.

„Snažíme se vysvětlit, že nabízíme státu pomocnou ruku a že jsou svazy potažmo kluby připravené spustit amatérský sport,“ říká Michal Ježdík, sportovní ředitel basketbalové federace a jeden z členů iniciativy expertů a manažerů sportovních svazů a české trenérské akademie ČOV. Zdůrazňuje termín amatérský sport – tedy ten, který je řízený svazy a kluby na rozdíl od rekreačního, který si lidé řídí sami. Zatímco je prokázáno, že školy či továrny jsou velmi rizikovým místem pro šíření Covidu-19, neexistuje žádná studie, jak rizikovým je organizovaný venkovní sport při dodržení všech opatření. „Díky tomu, že by se v našem plánu minimálně dvakrát týdně testovalo, jsme státu připravení přinést data, na jejichž základě se potvrdí nebo vyvrátí šíření viru během venkovních sportovních aktivit. A na základě toho se dá pokračovat dál,“ říká Ježdík a uvádí studii vytvořenou speciálně pro tuto iniciativu. V ní Jan Hovorka, vedoucí laboratoře kvality ovzduší UK, ukazuje, že již při vzdálenosti větší než 30 centimetrů od druhé osoby nakažlivost aerosolu dramaticky klesá.
Skupina expertů nechce čekat se spuštěním amatérského sportu na otevření škol, naopak žádá co nejrychlejší akci. Jak by měla ideálně vypadat?
Už v úterý 6. dubna by se otevřela venkovní sportoviště pro tréninkovou přípravu organizovaných amatérských mládežnických sportovců do věku 19 let včetně. Cílem prvního kroku je prokázat bezpečnost sportování ve vnějším prostředí za předem definovaných podmínek. Tedy, že při sportovních aktivitách řízených svazy a kluby (amatérský organizovaný sport) nedochází k šíření infekce Covid-19. Při dodržování všech opatření by nebyly povinné roušky, šlo by o nekontaktní trénink skupiny jednoho týmu (maximálně 10 osob). „Nadto jsou sportovní svazy připraveny logisticky zabezpečit autonomní antigenní testování všech sportujících dětí prostřednictvím trenérů,“ stojí v manuálu, který má Sport k dispozici. K antigennímu testování by docházelo s frekvencí jednou za 48 hodin.
Cirka dva až čtyři týdny po spuštění první fáze by přišla na řadu druhá, jež by se pravděpodobně kryla s otevřením škol. Během ní je již v plánu otevření také tělocvičen a celkově vnitřních sportovišť. Pokud by se otevření amatérského sportu překrývalo s otevřením škol pouze pro 1. stupeň, nabízí svazy řešení – začít sportovat s vyšší věkovou kategorií, například od 2. stupně ZŠ a dále. To vše znovu za dodržování opatření (například sprchy zůstávají zavřené) a negativních antigenních testů ne starších než 48 hodin.
Manuál vznikl ve spolupráci s Národní sportovní agenturou, má ho na stole také Ministerstvo zdravotnictví, obeznámena je s ním hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Nyní je na vládě, aby ho projednala a dala amatérskému sportu zelenou. Protože ten je ze dne na den připravený jít do akce a rozhýbat děti.

5 bodů restartu amatérského sportu
NEUDRŽITELNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ DESTRUKCE
Zdravotní situace je neudržitelná – děti tloustnou, psychické problémy, destrukce řádu, který zajišťoval vedle školy organizovaný sport.

SPORT BEZ RIZIKA
Venkovní bezkontaktní sportování mládeže s rozestupy není rizikové. Riziko přenosu je naprosto minimální, kluby a trenéři jsou schopni zajistit dodržování opatření. Umožnění venkovního organizovaného sportování nijak neohrozí otevření škol.

EVROPA NENÍ UZAVŘENÁ
V řadě evropských zemí děti po celou dobu pandemie organizovaně sportovaly a sportují.

ZDIVOČELÉ AKTIVITY SKUPIN
Nekontrolované, „zdivočelé“ skupinové aktivity s rozestupy bez organizovaného dohledu či odborného vedení je zoufalou odpovědí populace na nesmyslnost plošného zákazu sportování.

PRAVIDLA, TESTY, TRENÉŘI
Bezpečné otevření s pravidly zlepší současnou situaci – děti budou testovány a budou pod dohledem trenérů.