Vážení přátelé.

SK Miletín vyhlásil na podzim tohoto roku finanční sbírku na zakoupení defibrilátoru, který bude sloužit nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti v případě potřeby.  Díky dárcům se podařilo vybrat celkovou částku ve výši 25 987,- Kč. Předpokládaná cena nového defibrilátoru je kolem 55 000,- Kč. Zbytek financí doplatí SK Miletín ze svého konta a bude také využita dotace od města Miletín na provoz SK ve výši 10 000,- Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří se tak zaslouží o zvýšení šance a záchranu životů obyvatel. Sbírka není ještě zcela uzavřena a případné své dary můžete i nadále zasílat na číslo účtu SK Miletín 1026272869/6100, v.s. 219 nebo v hotovosti na MÚ Miletín u paní Jalové. V současné době probíhá výběr defibrilátoru. Ještě jednou děkujeme.

Za SK Miletín

Nosek Miroslav

předseda SK