V pondělí 11.12.2023 jsme  přivítali na tréninku u nás v sokolovně Aleše Hlawatschkeho, aby s hráči našeho oddílu uskutečnil vzorový dvouhodinový trénink. Aleš ukončil studium trenérské licence B a nabídl své služby pro kluby na okrese s možností  tréninku. Velice rád jsem tuto nabídku přijal a s Alešem doladili termín. Mládežníci i já s Láďou jsme si opět rozšířili obzor ve cvičeních a herních kombinacích. Trénink byl intenzivní, pro všechny zúčastněné byl přínosem a na závěr došlo i na zábavné herní soutěže. Děkuji Alešovi za věnovaný čas a mládežníkům za přístup. Věřím, že získané zkušenosti z dnešního dne nás opět posunou trochu dál.