Konané dne 05. dubna 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, J. Kulhánek

Omluven: B. Bican

1. Pojištění kiosku Na hřišti

- odsouhlaseno zřízení pojištění budovy kiosku Na hřišti na částku 2.500.000,- Kč, na 500.000,- Kč v případě vytopení, 10.000,- Kč na rozbití oken, 10.000,- Kč na movité věci

- cena roční platby ve výši 1.745,- Kč u Kooperativy pojišťovny – zajistí p. Nosek

2. Využití sokolovny

- upraven provoz sokolovny v období od 1.4 do 31.8 2017

- nový rozpis umístěn na stránkách www.skmiletin.cz

- v případě využití sokolovny pro soustředění, budou jednotlivé spolky využívající sokolovnu o tomto informovány a jejich hodiny se zruší

3. Jarní brigáda SK

- 8.4.2017 od 8.30 hod. proběhne na pozemcích SK jarní brigáda

- úklid okolí sokolovny, úklid listí, větví, hrabání trávy, natírání a další

- brigáda určena především pro muže a mládež

- jarní brigáda pro ženy bude v jiném termínu, který bude ještě upřesněn

- ženy budou uklízet sokolovnu

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 05.04.2017

Konané dne 22. března 2017 v kiosku Na hřišti v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B, Bican, J. Kulhánek

1. Stránky SK Miletín

- zřídit přístup pro mažoretky na stránky SK Miletín - Paulus

 

2. Budova kiosku Na hřišti

- kiosek Na hřišti získal č.p. 378. Nyní má adresu, Jiřího z Poděbrad 378, 507 71 Miletín

- u kiosku nutné provést podbetonování jižní a západní stěny budovy, aby dále nedocházelo k praskání zdí

- plánována přestavba pánských WC

- plánována přístavba nového dámského WC

- na jižní straně přistavění kůlny s posuvnými vraty. Kůlna bude sloužit k uskladnění dřeva a nářadí

 

3. Ples SK

- celkové výdaje na ples byly 11.815,- Kč

- celkové příjmy za ples byly 32.120,- Kč (bar 10.410,- Kč, vstupné a tombola 21.710,- Kč)

- čistý výdělek z plesu je 20.305,- Kč

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 22.03.2017

Konané dne 5. ledna 2017 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka, A. Novák, P. Jalový, B, Bican, J. Kulhánek

1. Ples SK

- 17. února 2017

- Bar – Stolní tenis

- Šatna - Tenis

- Vstup, tombola – Prasklej řetěz

- Úklid - Fotbal

- Vyzvat členy SK, aby donesli nějaké dary do tomboly

 

2. Stránky SK Miletín

- Aktivní stránky pouze Fotbal  a Prasklej řetěz

- Zkusit dohodnout nějakého člena za stolní tenis, aby se staral o jejich stránky a zpřístupnit mu editaci

- Udělat odkaz na Badminton – zpřístupnit editaci pro M. Noska

- Udělat odkaz na Mažoretky – dohodnout, komu bude zpřístupněna editace

- Za Fotbal žádost o vizuální sjednocení stránek s SK Miletín. Komunikovat se stávajícím správcem fotbalových stránek J. Němečkem

 

3. ZBL

- Zimní badmintonová liga bude ukončena k poslednímu únoru 2017.

- Vyhlášení, popřípadě dohrání posledních zápasů, které objektivně nešlo dohrát do konce února, proběhne v sobotu dne 11. března 2017 v sokolovně SK Miletín

 

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 05.01.2017

Konané dne 7. prosince 2016 v restauraci Sousedský dům v Miletíně

Přítomni: M. Nosek, Z. Paulus, O. Machačka

1. Dotace od MŠMT

- na MŠMT byla odeslána žádost o dotaci pro rok 2017 na neinvestiční prostředky a činnost klubů

2. Dotační program Královéhradeckého kraje

- Na KH byla odeslána žádost o dotaci

3. Sokolovna

- Po stolním tenisu byl v sokolovně nepořádek (našlapáno, rozlitý nápoj na podlaze, rozsvíceno, nezamčeno)

- Informován A.Novák, aby s předsedou oddílu dal věci do pořádku a tato situace se již neopakovala

- dále dohodnuto, že z skříní v kuchyňce bude přesunuta část věcí fotbalu do skříní v šatně v prvním patře. Vyklizená skříň bude loužit pro stolní tenis a badminton

Číst dál: Zápis ze schůze VV SKM z.s. 07.12.2016

Zápis z valné hromady

Sportovního klubu Miletín z.s.

Konané dne 25. listopadu 2016 v občerstvení Na hřišti v Miletíně

Přítomni: Nosek, Jalový, Kulhánek, Paulus, Bican

Omluveni : Machačka, Novák

 

Dále přítomno 30 členů SK Miletín

 

Program : 1) Schválení vzniku nových oddílů

                2) Zpráva SK

                3) Zpráva kontrolního výboru

                4) Zprávy jednotlivých oddílů

                5) Plán SK na rok 2017

                6) Diskuze

Číst dál: Výroční schůze SK Miletín

| |

Copyright © 2017 General